Som kund har du alltid 14 dagars returrätt och öppet köp på Klimatshoppen, vi följer distanshandelslagen. Om du vill returnera en vara så skicka e-post till support@klimatshoppen.se och ange ordernummer och vilken produkt det gäller så återkommer vi med returformulär som du fyller i och skickar tillbaka. Därefter återkommer vi med instruktioner för returfrakt och återbetalning. Du får själv stå för returfrakten och det är du som kund som har det ekonomiska ansvaret för att din retur kommer fram till oss. En reklamation kan göras om produkten inte fungerar, du har då rätt att få en ny helt utan kostnader för dig. Om detta inträffar så skicka e-post till support@klimatshoppen.se och ange ordernummer och vilken produkt det gäller så återkommer vi med returformulär som du fyller i och skickar tillbaka. Därefter återkommer vi med returfraktsedel och instruktioner. En transportskada uppstår på vägen mellan oss och dig och måste därför alltid anmälas till fraktföretaget i första hand. Om emballaget är skadat när du får varan måste du säga till chauffören eller den som lämnar ut godset som då upprättar en anmälan. Kontakta sedan oss via e-post till support@klimatshoppen.se och beskriv vad som hänt så tar vi kontakt med dig. Alla produkter MÅSTE returneras i originalförpackningar komplett med samtliga tillbehör.
OBS! Returer som skickas in utan godkänt förfarande enligt ovan accepteras ej.

Lämna ett svar