Visar alla 4 resultat

Alla luftvärmepumpar oavsett fabrikat behöver rengöras för att bibehålla sin effekt. En smutsig värmeväxlare eller kondensor i inomhusdelen minskar luftluftvärmepumpens effektivitet. Regelbunden rengöring av hela inomhusdelen, det vill säga filter, kondensor och fläkt är ett måste för att anläggningen ska kunna ge full effekt och maximal energibesparing.