Visar 1–12 av 18 resultat

Ozonaggregat är i första hand tänkta att användas i professionella sammanhang. Produkten används med stor framgång gällande luktsanering inom storkök, källare, soprum, hygienutrymmen, hotellrum och bilar. Apparaterna finns i varierande storlek där de största är tilltänkta i industriella sammanhang, sanering efter brand- eller vattenskador.

Ozon är en specialform av syre, så kallat aktivt syre, som produceras i en ozongenerator genom elektrisk urladdning. Ozonet verkar genom att oxidera organiska ämnen och rök. På ett mycket effektivt sätt elimineras främmande luktämnen, bakterier och virus. I de flesta fall blir slutprodukterna enbart koldioxid och vatten.

OBS! Ozonaggregat ska användas med försiktighet. Aggregatet för ej användas under längre tid i rum där människor eller husdjur vistas.