Värmeflyttare

Om du vill nå utrymmen med varm luft där luften normalt inte tar sig in själv är en värmeflyttare lösningen. Som exempel kan nämnas en från en korridor eller hall där en värmepump är installerad till intilliggande rum.

1 produkt